Kato Academy สอนการตลาดออนไลน์ [ฉบับนักธุรกิจ]

 • 89 Replies
 • 2149 Views
*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

ม. วลัยลักษณ์จับมือ STAD MOU สหกิจศึกษาม. วลัยลักษณ์ร่วมกับ STM MOU สหกิจศึกษาและพัฒนาวิชาการเมื่อวันที่ 3 เมษายนสมบัติธำรงธนวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และรองศาสตราจารย์ดร. ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (STOR. มีดร. ผดุงศักดิ์สุขลังการองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยด้านมวลชนและดร. พิริยธรสุวรรณมาลารองผอ. สศช. ร่วมเป็นสักขีพยานโดยผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน จัดขึ้นที่ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 9 สาขาจตุจักรกรุงเทพฯ Nuclear CO เป็นสิ่งที่หลายคนติดตามการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาการฝึกอบรมความร่วมมือ 4 ถึง 8 เดือนที่ต้องใช้สถาบันร่วมกันการปฏิบัติตามมาตรฐานกับปริญญาตรี อนุปริญญาในภาคทฤษฎีเปิดโอกาสให้ฝึกฝนทักษะความรู้ RK: ผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกและการปฏิบัติ e ที่สามารถนำความคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีหลายพื้นที่ที่นักศึกษาจำนวนมากสามารถฝึกสหกิจศึกษา 8 เดือนและจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของเราในการสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและนำความรู้ไปปฏิบัติจริง ธวัชชัยอ่อนจันทร์กล่าวว่าม ธ . มีเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ที่สำคัญเรามีนักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้ซึ่งหากนักเรียนเข้าร่วมการศึกษาแบบร่วมมือจะ slotxo ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ขยายขีดความสามารถของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเพื่อประโยชน์ของ STU และจำนวนนักเรียนทั้งหมด เพิ่มเติมในอนาคต

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

fairya

 • *****
 • 640
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock