สอนเฟสบุ๊ค Katostock

  • 127 Replies
  • 3018 Views
สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #30 on: January 13, 2021, 08:24:23 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #31 on: January 14, 2021, 08:44:21 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #32 on: January 15, 2021, 09:44:30 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #33 on: January 16, 2021, 12:35:15 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #34 on: January 17, 2021, 10:16:08 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #35 on: January 18, 2021, 11:50:04 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #36 on: January 19, 2021, 09:56:15 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #37 on: January 20, 2021, 05:41:07 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #38 on: January 21, 2021, 01:08:02 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #39 on: January 22, 2021, 10:20:11 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #40 on: January 23, 2021, 11:08:29 am »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #41 on: January 24, 2021, 04:44:11 pm »
สอนเฟสบุ๊ค

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #42 on: January 25, 2021, 09:41:08 am »
สอนเฟสบุ๊ค

นายอัมพินสาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 28 จังหวัดสพฐ. ยืนยันเปิดเรียนตามกำหนดเดิมเริ่ม 1 ก. พ. เมื่อเปิดภาคเรียนขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (สพฐ.) เพื่อติดตามและ ปฏิบัติตามแนวทางของสพฐ. และโรงเรียนเช่นเดินสมาธิในวันเรียนรวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ขนาดเล็กไม่สามารถเปิดโรงเรียนพร้อมกันได้ ทุกระดับได้ขอให้โรงเรียนเลือกเปิดหลักสูตรอบรมกับโรงเรียนก่อน กรมโรงเรียนจะเปิดวันที่ 1 ก. พ. หรือไม่? การระบาดของไวรัสโคโรนาประจำจังหวัดปี 2019 (FES) ต้องเป็นขั้นตอนแบบวันต่อวันก่อนที่กฎระเบียบของ BEC จะบอกว่าส่วนหนึ่งผู้ปกครองคิดว่าการเรียนรู้ทางออนไลน์ทำให้บุตรหลานของตนไม่เพียงพอและอาจสอบได้ ได้ไม่เพียงส่งเสริมผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเพราะสพฐ. โรงเรียนราชทัณฑ์กล่าวว่าพวกเขาสามารถสอนการเลื่อนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอนพื้นฐานอย่างไรก็ตามจะมี pussy888 การส่งครูที่สอนวิธีการซึ่งอาจไม่ต้องใช้ใบงานของเด็กในปีนี้ อย่างไรก็ตามสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สพฐ.) ยังคงต้องประกาศ O-Net แต่เป็นความสมัครใจโรงเรียนไม่มีสิทธิทำได้

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #44 on: January 26, 2021, 09:52:36 pm »
สอนเฟสบุ๊ค