doglotto / สมัครเวปเฮียหมา / บูลลี่ลอตโต้ / ด็อกลอตโต้

  • 1 Replies
  • 14 Views
*

kondee06

  • *****
  • 1657
    • View Profile
ด็อกลอตโต้  อัตราการจ่ายสูงสุดมากกว่าท้องตลอดทั่วไป
doglotto  เป็นเว็บแทงหวยที่ติดอันดับ TOP 10 in Thailand
สมัครเวปเฮียหมา เรามีโปรโมชั่นมากมายรอคุณอยู่
บูลลี่ลอตโต้ เว็บหวยออนไลน์ของเรามีสถานะและเรื่องระบบการเงินที่มั่นคง

ช่องทางการติดต่อ
LINE @ : @dog168
LINE ID : doglotto3
Phone  :   092-8768469
Facebook : หวย บูลลี่ ลอตโต้
Peng : หวยบ้านเฮียหมาพารวย


ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สทน. เอ็มโอยูสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สทน. เอ็มโอยูสหกิจศึกษา พร้อมพัฒนางานวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) (องค์การมหาชน) ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (COOPERATIVE AND WORK INTEGRATED EDUCATION: CWIE) ระหว่าง มวล. กับ สทน. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มวล. และ ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ สทน. ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 9 สทน.สำนักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จะเป็นประโยชน์มากทั้งในเรื่องความร่วมมือในทางด้านการวิจัยและด้านสหกิจศึกษา โดยเฉพาะด้านการวิจัย เนื่องจากทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีความก้าวก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สอดคล้องกับนักวิจัยของ มวล.ที่มีการวิจัยพัฒนาในด้านนี้อยู่จำนวนมาก ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลผลิตต่างๆ ของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน จึงจำเป็นต้องมีสถาบันที่มีมาตรฐานด้านสหกิจศึกษา ที่จะรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เป็นสถาบันมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของเราที่เรียนในด้านทฤษฎี slotxo มาอย่างครบถ้วน มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะในด้านการปฏิบัติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ความคิดทางทฤษฎีเชิงวิชาการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีหลายส่วนงานที่นักศึกษาของ มวล. สามารถมาปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือนได้ และจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของเราที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ กล่าวว่า สทน.มีเครื่องมือ มีอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ที่สำคัญเรามีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักศึกษาให้เข้ามาเรียนรู้ เสนอความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนาร่วมกัน ซึ่งหากมีนักศึกษามาสหกิจศึกษาก็จะทำให้มีแนวความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขยายขีดความสามารถของการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีให้มีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง สทน. เองและนักศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต