Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค ตัวต่อตัวกลุ่ม ตั้งแต่พื้นฐาน

 • 138 Replies
 • 3291 Views
*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock


*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

ม. วลัยลักษณ์จับมือ STAD MOU สหกิจศึกษาม. วลัยลักษณ์ร่วมกับ STM MOU สหกิจศึกษาและพัฒนาวิชาการเมื่อวันที่ 3 เมษายนสมบัติธำรงธนวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และรองศาสตราจารย์ดร. ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (STOR. มีดร. ผดุงศักดิ์สุขลังการองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมวลชนและดร. พิริยธรสุวรรณมาลารองผู้อำนวยการสพม. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของ ทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 2 เมษายน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 9 สาขาจตุจักรสำนักงานกรุงเทพมหานครสมบัติธำรงธนวงศ์การกล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและสหกิจศึกษาโดยเฉพาะในด้านการวิจัย . เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี่ ogy, CO ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิจัยจำนวนมากได้ทำการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้เป็นจำนวนมากซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับการฝึกสหกิจจาก 4 เดือนเป็น 8 เดือนโดยกำหนดให้สถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาแบบสหกิจ รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาที่เป็นสถาบันมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาที่จบการศึกษาภาคทฤษฎีมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำความคิดเชิงทฤษฎีเชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติได้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีหลายพื้นที่ที่นักศึกษาจำนวนมากสามารถฝึกสหกิจศึกษา 8 เดือนและจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของเราในการสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและนำความรู้ไปปฏิบัติจริง ธวัชชัยอ่อนจันทร์กล่าวว่าม ธ . มีเครื่องมืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ที่สำคัญเรามีนักวิจัยรุ่นใหม่พร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ slotxo สามารถพัฒนาร่วมกันได้ซึ่งหากนักเรียนเข้าร่วมการศึกษาแบบสหกิจศึกษาจะทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ Innovate ขยายขีดความสามารถของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทั้ง STU และนักศึกษามากขึ้น อนาคต

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

หลักสูตรอบรมครูทุ่งอนุกอก 6 เมษายนรศ. ศ. ดร. เอกชัยกิสุขผู้อำนวยการฝึกอบรม (KMT) เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า KMT ได้พัฒนาวิธีการสอนสำหรับครู โปรแกรมนี้นำโดยคณะกรรมการนี้สรุปหลักการและวิธีการของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยโปรแกรมการสอนวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) และหลักสูตรคล้ายมหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะ. มีหลักสูตรการศึกษา 30 หลักสูตรตามหลักเกณฑ์แห่งชาติ (TQC) และมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ตลอดเวลาหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา การสอบใบอนุญาตวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตรครูจากหลักสูตรนี้จะทำการสอบวิชา รัฐศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ มาเป็นวิทยากรเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้ แต่อาจารย์ในการสอนดังกล่าวสามารถสอนได้ทุกขั้นตอนเพราะกลุ่มนี้เก่งเรื่องกลิ่นและยังช่วย slotxo แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากได้รับการสอนในลักษณะที่แตกต่างจากสาขาวิชาของตน

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

*

deam205

 • *****
 • 1362
  • View Profile
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock